OCIO E DEPORTE

Deporte nos meses de verán cos clubes Sen Amarras, Adeco Dea, Minauta e Agrup.Dep.Sodim. Ocio en setembro coa  Asociación Amizade.